VELKOMMEN I >>TEATRET<<


Den selvejende institution ”TEATRET” blev etableret i 1984 af Hans Rønne og Gitte Baastrup med det ambitiøse mål for øje: … at skabe teaterforestillinger med eksistentielt indhold og samtidig søge et rummeligt nonverbalt fælles teatersprog. En universel kommunikationsform hvor man kan mødes uanset alder, intellekt og nationalitet…

Med Hans Rønne som kunstnerisk leder, og Gitte Baastrup som scenograf  producerede ”TEATRET” op gennem 80erne og 90erne sammen med instruktøren Cathrine Poher en række markante ordløse soloforestillinger, der ikke kun spillede rundt på hjemlige skoler og institutioner, men som også var med til at grundlægge den internationale turnevirksomhed, der kendetegner en del af dansk børneteater i dag. Forestillingerne gav ikke blot genlyd i børne- og ungdomsteatret, men også i det etablerede voksenteater, hvilket kastede adskillige legater og teaterpriser af sig.  

Det vigtigste var dog, at skiftende Teaterråd siden 1986 har fundet ”TEATRET” berettiget til at oppebære et årligt driftstilskud.

Uden at give køb på det fysiske udtryk sneg talesproget sig efterhånden ind i Hans Rønnes teater univers, ligesom forestillingerne ind i mellem blev befolket med flere aktører.

I 1996 fik han mulighed for at realisere et længe næret ønske om at lave en stor stationær forestilling med udgangspunk i hans egne himmerlandske rødder, idet Teatret Svalegangen i Århus tilbød at være medproducent, og dermed skabte rammerne for ”Napoleonskrigen”.

Denne store og vellykkede forestilling blev indledningen på et tilbagevendende samarbejde med Svalegangen.

Selv om Hans Rønne ikke har nogen formel teateruddannelse, har han lejlighedsvis både skrevet, iscenesat og spillet med i såvel egne som i andres forestillinger. De seneste 10 år har han dog i stigende grad gjort brug af andre kunstnere i sit teaterarbejde (malere, komponister, musikere, forfattere, instruktører…) Dette skyldes udelukkede behovet for kunstnerisk udfordring og ikke som forventet ønsket om at etablere en større fast gruppe. Det vigtigste for ”TEATRET” har altid været og er fortsat friheden til at kunne hente inspiration fra forskellig hold til realisering de ideer, der på det givne tidspunkt trænger sig på, og så i hvert enkelt tilfælde søge de relevante mennesker og midler. De små produktioner i eget regi, mens de større projekter nødvendigvis må ske i samarbejde med mere resursestærke institutioner.

Fokus har i tidens løb skiftet frem og tilbage mellem børne-, ungdoms- og voksenpublikummet. På det seneste med vægt på den sidste målgruppe. Det er imidlertid vigtigt for ”TEATRET” at fortsætte bestræbelserne på at slå bro mellem børne- og voksenteatret.

 

Bestyrelsens medlemmer:
Bodil Alling, formand. Leder af Egnsteatret Gruppe 38, Aarhus
Peter Seligmann, leder af teater2tusind, Svendborg
Klaus Eggert, formand teaterforeningen LaSk, Langeland
Regnskabet for 21/22 se
Vedtægter se
Driftsaftale se

HANS RØNNE

Jeg er født i 1953 i en lille landsby i Vesthimmerland.
Mit første møde med teatret var i 1979, da jeg efter endt læreruddannelse aftjente min værnepligt som militærnægter på et gruppeteater i Aarhus. Det blev min skæbne. Lige siden har mit arbejdsliv handlet om at spille, instruere eller skrive teaterforestillinger. I 1984 stiftede jeg den selvejende institution “TEATRET” sammen med scenograf Gitte Baastrup. Her har vi, med velvillig indstilling fra skiftende Teaterråd, haft mulighed for at realisere en lang række teaterprojekter.

GITTE BAASTRUP

Jeg blev uddannet designer i 1976 og debuterede som scenograf i 1981.
I 1984 stiftede jeg ”TEATRET” sammen med Hans Rønne.
Ud over arbejdet i vores eget regi har jeg været tilknyttet som scenograf og kostumier på til en lang række teatre over hele landet.
Med min forkærlighed for det enkle og stilistiske rum forsøger jeg at skabe bedst mulig plads til publikums egen fortolkning.

Poul Jepsen

Jeg er født 1954
Uddannet billedhugger fra Århus Kunstakademi 1979
Arbejder som skulptør og billedhugger med base i eget værksted og bronzestøberi i Odder. Har siden 1980 udstillet skulpturer alene og i gruppesammenhæng i gallerier og kunstforeninger.
Arbejder sideløbende som freelance teatertekniker. Har været tilknyttet ”TEATRET” som teatertekniker siden 1991.

Anette Eggert

Anette er ''TEATRET''s administrator med ansvar for støtteansøgninger, budgetter, kontrakter, samt kommunikation med de bevilligende myndigheder og er kontaktperson i forhold til div. organisationer. Derudover er Anette sparringspartner ved repertoireplanlægning og  rapportskrivning.