IFØLGE MARKUS (1997)


… IFØLGE MARKUS er “TEATRETs” bearbejdelse og fremstilling af Markus evangeliet.

Men, hvorfor egentlig beskæftige sig med den gamle historie?

Det er de færreste, der kender hele Markus evangeliet. Nogle er bekendt med dele af det. Mange, især børn og unge, har aldrig hørt om det.

For små 2000 år siden nedskrev Markus en række hændelser om en mand, som få år forinden var blevet slået ihjel, fordi han vedvarende påberåbte sig at være Guds egen søn. Mandens veltalenhed, hans karismatiske væsen, hans godhjertethed og hans åbenbare overnaturlige evner, havde også overbevist Markus og andre samtidige om, at Gud virkelig havde taget bolig i denne usædvanlige personlighed, for på den måde at få menneskene i tale. 

Dette dokument – Markus evangeliet - med dens provokerende påstand - skulle vise sig at få dramatiske konsekvenser for såvel enkeltpersoner, som for folkeslag og for hele nationer tilbage fra Romerrigets storhed og helt frem til vor egen tid.

Markus evangeliet blev fundamentet for den kristne kirke og tro, og som følge deraf har netop denne relative korte beretning, mere end nogen anden skreven tekst, haft betydning for hele den vestlige verdens måde at tænke og handle på.

Så, uanset om man tror, betvivler eller fornægter Markus evangeliets udsagn, er hans utrolige historie en essentiel del af enhver vesterlændings kulturelle bagage.

Derfor synes vi, at det er spændende og relevant stof  - også i teatermæssig sammenhæng  -  og derfor glæder vi os til at fortælle … IFØLGE MARKUS

PRESSEN SKREV:

“...Mageløs Markus...Alt er mættet af en indre menthed. Hånd i hånd med humoren går en betagende alvor...Her kan man virkelig tale om, at det levende ord levendegøres..”
Århus Stiftstidende

“...Et himmelsk sceneri...”
Fyns amts avis

“...Det er hverken undervisningsshow i  kristendom eller kursus i pædagogik for viderekommende præster  -  blot glimrende teater...”
Jyllandsposten

“...Uden at slå plat på biblen gør Hans Rønne historien vanvittig humoristisk og overbevisende...”
Berlingske tidende
 

… IFØLGE MARKUS er en “fortælleteaterforestilling”, der henvender sig til et publikum fra 13 år og opefter. Den spilles af én skuespiller, der nok er loyal overfor teksten, men som i sin form og i sit udtryk er langt væk fra prædikestolen og den kirkelige forkyndelse.

… IFØLGE MARKUS er den sidste del af historien om mennesket Jesus. Hans liv og gerninger. Fra han som voksen mand lader sig døbe i Judæas ørken, til han få år senere bliver dræbt og forsvinder fra en gravhule ved Golgata.

… IFØLGE MARKUS er en yderst folkelig beretning - forunderlig, dramatisk og til tider meget humoristisk.

Medvirkende: HANS RØNNE
Iscenesættelse: LASSE DEHLE
Scenografi & Kostume: GITTE BAASTRUP
Teknik & Lys: POUL JEPSEN