FARVEL (2008)


Generationskonflikter er gamle som livet selv. Intet tema er så hyppigt anvendt i litteratur og dramatik som brydningerne mellem gamle og nye slægtled. Hvorfor?

Fordi det er eviggyldigt! Det peger i alle retninger. Fortid, nutid og fremtid. Forskelle og ligheder. Frem - og tilbageskridt. Bevægelse og stilstand. Relative og absolutte sandheder.

FARVEL er en forestilling om de forventninger, de svigt og den (u)mulige forsoning, der til alle tider har kendetegnet forholdet mellem fædre og sønner, og som enhver opvoksende generation tror sig fri af.

"...men, hvis vi skal forsøge at føje noget til, så lad os begynde med slutningen - blot for,
i ganske korte træk, at fortælle jer, hvordan vores far døde – så er der ingen, der behøver
at spekulere over det, hvad man ellers nemt kan komme til, hvis man ikke får at vide præcis,
hvad der er foregået."


FARVEL handler om had/kærlighedsforholdet mellem en patriark og hans tre voksne drenge. En historie om en far (der ikke længere kan finde sine briller, men hvis barndom står lysende klar), og hans afkom, der deler den samme længsel, men alligevel vælger hver
sin vej i livet.

IDE OG MANUSKRIPT HANS RØNNE OG DE MEDVIRKENDE
INSTRUKTION HANS RØNNE
SCENOGRAFI OG KOSTUMER GITTE BAASTRUP
MEDVIRKENDE BO STENDEL LARSEN, MORTEN NIELSEN, ANDREAS DAWE & ROBERT REINHOLD